Bouw Rekenmachine Online

Berekening gewicht I-balk online

De dubbele mof wordt wegens zijn vorm zelden in de particuliere bouw gebruiKt. Daarom wordt het alleen gebruiKt wanneer andere profielen, zoals hoeKen of Kanalen, niet Kunnen worden gebruiKt. Dit is te wijten aan het feit dat I-profielen veel hogere belastingen Kunnen opnemen dan de hierboven vermelde profielen.
Type I-balK
I-balK nummer
I-balK lengte, m
Gewicht, Kg
BereKening

Add comment

Follow us

Schroom niet, neem contact op. We houden ervan om interessante mensen te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken.